Wiara duchowieństwa będzie deptana przez największego wroga Boga, jaki kiedykolwiek chodził po ziemi – antychrysta

sobota, 7 czerwca 2014 roku, godz. 20.00

Moja szczerze umiłowana córko, duch Prawdy, który panuje w Moim Kościele na ziemi, musi być zachowany, pielęgnowany i podtrzymywany przez Moje święte sługi, którym powierzyłem opiekę nad wszystkimi dziećmi Bożymi.

Kapłani w Moim Kościele wkrótce stawią czoła wyzwaniom, które spowodują, że wielu bardzo trudno będzie zachować Moje Słowo. Wszystko, co nie jest ode Mnie, zostanie im przedstawione przez zdrajców spośród nich.

Jakże pragnę przynieść im pocieszenie i jak bardzo chcę zrobić wszystko, co jest w Mojej Mocy, aby napełnić ich dusze Ogniem Ducha Świętego. Uczynię to, aby zachowali czujność, spokój i by nie ogarnęły ich wątpliwości, gdy zostaną poproszeni o udział w doktrynie, która nie będzie ode Mnie. Jako obrońcy Mojego Słowa muszą być gotowi do zachowania wierności wobec Mnie. Jednak będą ich przekonywać, aby poszli za nową interpretacją Mojego Słowa, a to doprowadzi ich do poważnego błędu. Gdy poprowadzą do błędu i do popełnienia bluźnierstwa niewinne dusze i tych, którzy są Mi oddani, będą winni przyjęcia doktryn z piekła. Z tego powodu poznają, jak to jest odczuwać Gniew Mojego Ojca.

Kapłani, którzy są Moi, będą musieli odnowić swoje śluby miłości, miłości bliźniego i czystości, jeśli mają pozostać w stanie Łaski, aby Mi służyć, skoro zobowiązali się czynić to w Moje Imię. Niestety, moc zła, która nad nimi zapanuje, będzie taka, że wielu odczuje, iż presja wywierana na nich jest zbyt trudna do wytrzymania. Inni przyjmą tę nową doktrynę i staną się częścią nowego kapłaństwa jednego świata, które wkrótce ma zostać ogłoszone, a w którym to nie będą już służyć Bogu w Trójcy Jedynemu. Doprowadzą oni wtedy wiele dusz do odstępstwa. Tylko niewielu pozostanie wiernych Mnie i będą pocieszali tych chrześcijan, którzy nigdy nie odeszli od Prawdy. Ci, którzy Mnie zdradzą, sami będą ofiarami antychrysta i jego armii, która będzie prześladowała ich na takie sposoby, że jeśli nie zawrą paktu z bestią, zostaną odrzuceni jak przestępcy i będą oskarżeni o zbrodnie przyrównywane do zdrady.

Wierni będą się wzajemnie pocieszali i przez Moją Łaskę zostaną im przekazane Dary od Boga, potrzebne do ochrony przed prześladowaniem, w tym Pieczęć Boga Żywego, które pozwolą im przezwyciężyć sprzeciw, którym stawią czoła, gdy chrześcijaństwo zostanie potraktowane brutalnie. Ci, którzy są dla Mnie i we Mnie, odczują wielką odwagę w swoich sercach, bo będą w stanie rozróżnić Ducha Prawdy od ducha zła. Wtedy cały czas wiara duchowieństwa będzie deptana przez największego wroga Boga, jaki kiedykolwiek chodził po ziemi – antychrysta. On ich zwiedzie i wciągnie w wielką sieć oszustwa i rozpaczy. Jego wpływ na nich będzie jak wielka ciemność, która na nich zstąpi i zgasi Światło ich dusz, po czym wielu sprzeda swoje dusze szatanowi.

Wszystkie te wydarzenia brzmią tak, jakby miał nastąpić wielki hałas, jak huk grzmotu, ale to nie w ten sposób bestia będzie działał. Nie, jego misja będzie postrzegana jako wielka ewangelizacja świata, która przejawi się na wiele sposobów. Będzie wyglądała na tak atrakcyjną, że nie tylko wyświęceni słudzy, wybitni ludzie Boży, wybrani do prowadzenia Jego ludu na ziemi do świętości, padną ofiarą tego oszustwa. Wrogowie Boga również przyjmą nowy ruch ewangeliczny, który zostanie ogłoszony etapami i nie przy wielkich fanfarach, bo to spowodowałoby tylko zbyt wiele pytań.

Zostanie wprowadzone nowe prawodawstwo, które będzie postrzegane jako poprawa warunków życia ubogich na świecie. Potem nastąpi zjednoczenie krajów, utworzone przez ich banki, firmy, przez bratnie sojusze na wypadek przyszłych wojen, przez politykę i wreszcie przez religię. Kroki zostały poczynione, a ten plan jest koordynowany we wszelkich szczegółach od ponad siedmiu lat.

Proszę was tylko o jedno, abyście zachowali czujność i modlili się za wszystkich Moich kapłanów, aby zachowali Łaski, którymi będę ich obdarzał, by Mi służyli i by mogli zachować prawdziwą wiarę.

Tylko Prawda jest wieczna.

Tylko Prawda Mojego Słowa podtrzyma życie – życie duszy, a także życie tej ziemi.

Kłamstwa przedstawiane jako Prawda pochodzą od szatana, który jest potępiony na wieczność. Ci, którzy za nim podążają, dostosowują swoje drogi i stają się jego sługami, pogrążą się w ciemności i znajdą się w wielkim niebezpieczeństwie.

Tylko Prawda was uratuje. Ja Jestem Prawdą. Idźcie tylko za Mną, ponieważ nic innego nie może przynieść wam miłości, pokoju, wiecznej radości czy szczęścia. Tylko idąc za Mną i Moim świętym Słowem – takim, jakie dałem światu, i w które nie ingerowano – możecie być zbawieni.

Wasz Jezus

orędzie audio


Udostępnij w mediach społecznościowych