Powszechne szczepienie: jedna z najbardziej nikczemnych form ludobójstwa, jakie kiedykolwiek widziano od śmierci Żydów pod rządami Hitlera

sobota, 10 listopada 2012 roku, godz. 23.45

Moja szczerze umiłowana córko, jak bardzo ta prawda może cię zaszokować. Chociaż akceptujesz Moje święte Słowo, to dopiero wtedy, gdy proroctwa, które ci odsłaniam, staną się rzeczywistością, pojmiesz powagę tej Misji ratowania ludzkości.

Wprowadzenie powszechnego szczepienia wymierzonego w niemowlęta i małe dzieci będzie jedną z najbardziej nikczemnych form ludobójstwa, jakie kiedykolwiek widziano od śmierci Żydów pod rządami Hitlera.

Ten podły plan będzie możliwy, ponieważ wiele waszych rządów zmusiło swoich ludzi do zaakceptowania zmian w ustawach, które dały rządom władzę egzekwowania prawa wymierzonego w wasze niewinne dzieci.

Pamiętajcie, że jedyną rzeczą, która powstrzymała Mojego Ojca od zakończenia świata, jest Miłość wiernych sług spośród was. Mój Ojciec wstrzymał Swoją Rękę z powodu Miłości do każdego dziecka i każdego Swojego stworzenia. Teraz nadeszła pora, aby wreszcie zakończył czasy, po to, by świat, który stworzył z Miłości i zgodnie ze Swoją Boską Wolą, mógł dalej trwać w pokoju.

Teraz zniszczy On tych, którzy dopuszczają się nieprawości na Jego dzieciach. Nie będzie już dłużej tolerował tego zła i Jego Ręka opadnie teraz z karą.

Teraz Jego Gniew odsłoni się światu, który będzie przestraszony wielkością kary, jaka spadnie na ziemię.

Ci spośród was, którzy są odpowiedzialni za spowodowanie strasznego cierpienia swoich rodaków i współobywateli, niech to wiedzą. Będziecie w końcu powaleni plagą chorób i wtedy wy i ci, którzy oddają hołd jednej światowej grupie, zostaniecie wymazani, zanim zacznie się Bitwa Armagedonu.

Nie będziecie tolerowani przez Mojego Ojca i nie pozwoli On już dłużej zarażać Swoich dzieci. Biada wam i tym spośród was, którzy w tym czasie budzicie Jego Gniew.

Dowiodę, że nastąpi teraz czas, w którym Mój Ojciec pokaże wam, czyja władza się utrzyma na zawsze. Wasze teorie na temat waszego stworzenia, które są błędne, w końcu zostaną wam ukazane takimi, jakimi są. Prawda, która została wam obiecana w Księdze Prawdy, przepowiedziana prorokowi Danielowi, w końcu zostanie ujawniona.

Tak wielu ludzi jest nieświadomych Prawdy Bożej. Wiele dusz z dobrymi intencjami nie szuka w swoim życiu niczego poza ekscytacją. Wielu traci czas, który im został przyznany w ich życiu na ziemi, ponieważ nie znają Prawdy o Istnieniu Boga.

Prawda jest teraz przedstawiana. Nadchodzi czas rozliczenia.

Mój Ojciec powiadomi ostatecznie świat o Prawdzie. Ci, którzy ignorują Prawdę, zamykają sobie dostęp do Mojego Nowego Królestwa na ziemi. Zamiast żyć wiecznie chwalebnym życiem, pełnym wspaniałości, radości, miłości i dobrobytu, zostaną odrzuceni, żeby gnić w głębinach piekła.

Wzywam wszystkie dzieci Boże, aby posłuchały tego ostrzeżenia. Może to być trudne. Wielu, którzy mówią: „To nie pochodzi od Boga, bo On jest miłosierny”, niech uważa.

Nadszedł czas, aby oddzielić ziarno od plew. Ten dzień jest bardzo blisko. Jakiegokolwiek wyboru człowiek dokona, będzie to już wybór ostateczny. Wolna wola zawsze będzie szanowana przez Mojego Ojca, aż do ostatniego dnia. Dnia Sądu Ostatecznego.

Wasz Jezus

Modlitwa Krucjaty 84
O oświecenie dusz elit, które rządzą światem

O drogi Jezu, błagam Cię o oświecenie dusz elit, które rządzą światem.

Ukaż im dowód Twojego Miłosierdzia.

Pomóż im mieć otwarte serca i okazać prawdziwą pokorę dla uczczenia Twojej wielkiej Ofiary przez Twoją śmierć na Krzyżu, gdy umarłeś za ich grzechy.

Pomóż im rozpoznać, Kto jest ich prawdziwym Twórcą, Kto jest ich Stworzycielem, i napełnij ich Łaskami, by zobaczyli Prawdę.

Proszę, powstrzymaj ich plany krzywdzenia milionów ludzi poprzez szczepienia, niedobory żywności, przymusowe adopcje niewinnych dzieci i rozbijanie rodzin, aby to nie nastąpiło.

Uzdrów ich.

Okryj ich Twoim Światłem i zabierz ich do Wnętrza Twojego Serca, aby uchronić ich od sideł złego ducha.

Amen.

orędzie audio


Udostępnij w mediach społecznościowych