Ich nikczemne plany obejmują także nowe ogólnoświatowe szczepienia, które na całym świecie wywołają chorobę

niedziela, 17 czerwca 2012 roku, godz. 20.15

Moja szczerze umiłowana córko, plany grup masońskich przejęcia walut światowych są coraz bliżej wypełnienia. Ich nikczemne plany obejmują także nowe ogólnoświatowe szczepienia, które na całym świecie wywołają chorobę, powodującą cierpienia na niespotykaną dotąd skalę. Wystrzegajcie się takiego nagle zapowiedzianego ogólnoświatowego szczepienia, bo ono was zabije.

Ich złe plany zaszokowałyby wszystkie te niewinne dusze, które nie mają pojęcia, jak są oni potężni. Powodowani żądzą władzy, bogactwa i pragnieniem bycia jak bogowie we wszystkim, co czynią, uważają, że są niezwyciężeni. Kontrolują banki, rządy i są odpowiedzialni za rozpętanie terroru na Bliskim Wschodzie. Kontrolują znaczącą część światowych środków masowego przekazu, a prawda o ich niegodziwości kryje się za tak zwanymi organizacjami humanitarnymi.

Niestety, bardzo niewiele dzieci Bożych wie o ich planach. Wiedzcie, że Ręka Mojego Ojca opadnie tak nagle i szybko na te narody, które chronią takich złych przywódców. Zostaną one uderzone przez tsunami i trzęsienia ziemi takich rozmiarów, że zostaną zgładzone. Ci, którzy wierzą, że są tak potężni, zobaczą ogień spadający z nieba tuż przed Moim Powtórnym Przyjściem. Morza staną się jeziorami ognia i trudno będzie się ukryć tym nikczemnym duszom, które odrzucą Mój Kielich, przed dosięgającą je Ręką kary. Opierając się do końca, będą walczyć z Moim Ojcem Przedwiecznym i Mocami Niebios. Ci stojący po stronie antychrysta, należący do grup, z których on się wywodzi, zrozumieją błąd swojego postępowania, kiedy będzie dla nich za późno.

Wielu z tych grup, wliczając w to szefów banków, rządy, przywódców wielkich firm, wszystkich wzajemnie ze sobą powiązanych i wspólnie pracujących nad tym, aby uczynić biednymi zwykłych ludzi, nawróci się po Ostrzeżeniu. A więc jest to dobre. Czas, kiedy oddzielę te dusze, które Mnie kochają, od tych, którzy są po stronie złego, nie jest odległy. Ostrzegam was. Będzie tylko tyle czasu, aby się nawrócić. Dusze, które najbardziej potrzebują Mojego Miłosierdzia, należą do tych nikczemnych grup, które nie mają szacunku dla Bożych Praw. Musicie się modlić, aby dostrzegli prawdę.

Musicie się modlić, aby przestali powodować niedolę poprzez straszliwe prawa, które zamierzają wprowadzić. Musicie się modlić o powstrzymanie ludobójstwa, które planują, gorszego od tego, którego Hitler dokonał podczas drugiej wojny światowej. Ta grupa, najliczniejsza od swojego powstania w średniowieczu, to armia szatana. Będzie im przewodził antychryst. Od dziesięcioleci planowali przejęcie kontroli nad bankami. Od piętnastu lat planują wprowadzenie znamienia bestii – chipa. I każdy mężczyzna, i każda kobieta będą zmuszani do wszczepienia go w ciało, aby uzyskać dostęp do żywności.

Teraz, gdy nadszedł czas, aby ujawnili swoją nową światową walutę, wiedzcie, że modlitwa, wiele modlitwy, może w dużym stopniu pomóc ograniczyć ich plan.

Oto modlitwa, aby oddalić jedną światową kontrolę.


Modlitwa Krucjaty 61
Oddal Jedną Światową Kontrolę

O drogi Ojcze Niebieski, wspominając Ukrzyżowanie Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, błagam Cię, abyś chronił nas, Twoje dzieci, przed ukrzyżowaniem planowanym przez antychrysta i jego zwolenników, by zgładzić Twoje dzieci.

Udziel nam Łask, których potrzebujemy, by odrzucić znamię bestii, i udziel nam pomocy, której potrzebujemy, by walczyć ze złem na świecie, rozpowszechnianym przez tych, którzy podążają drogą szatana.

Błagamy Cię, drogi Ojcze, byś w tych strasznych czasach chronił wszystkie Twoje dzieci i uczynił nas wystarczająco silnymi, byśmy powstali i głosili Twoje święte Słowo w każdym czasie.

Amen.


Moja córko, jestem zasmucony, że muszę ujawnić te rzeczy. Moi wyznawcy muszą rozumieć, co się dzieje. Ci, którzy nie wierzą w te Orędzia, pozbędą się wątpliwości, gdy antychryst się pojawi, jak to przepowiedziałem.

Musicie na całym świecie łączyć się w modlitwie w grupach. Im więcej będzie Moich wyznawców, którzy to uczynią, tym silniejsza będzie Obecność Ducha Świętego i tym słabsza stanie się wtedy armia szatana.

Postarajcie się nie lękać, bo z takimi prześladowaniami potraficie się zmierzyć bez lęku. Jeśli się dobrze przygotujecie, przestrzegając Moich wskazań i trwając na codziennej modlitwie, ten czas będzie krótki.

Zawsze Mi ufajcie.

Pamiętajcie, Ja umarłem za wasze grzechy. Dlatego tylko to jest słuszne – abyście pozwolili Mi prowadzić was w tym czasie ku Nowemu Królestwu na ziemi. Tylko Ja, Jezus Chrystus, mogę was prowadzić. Pamiętajcie, że beze Mnie jesteście niczym.

Wasz Jezus

orędzie audio


Udostępnij w mediach społecznościowych