Nie obawiajcie się Ostrzeżenia, oczekujcie go z radością

środa, 7 września 2011 roku, godz. 23.45

Moja szczerze umiłowana córko, powiedz Moim drogim dzieciom, że nie powinni obawiać się Ostrzeżenia. Wielu będzie przerażonych i to jest zrozumiałe, ale muszą Mnie uważnie słuchać. Przyjdę do każdego z was. Zobaczycie Mnie i poczujecie w swoim sercu i duszy. Moja Obecność wypełni wasze dusze najczystszą Miłością i współczuciem, dlatego powinniście być pełni radości. W końcu zobaczycie Mnie i wasze dusze zostaną okryte miłością i zachwytem.

Większość grzeszników i niewierzących poczuje po prostu ulgę, że Ja istnieję. Ich świadectwo Mojej Świętej Obecności będzie Krwią, która jest niezbędna do wypełnienia ich dusz pokarmem, jakiego tak długo im brakowało. Wielu będzie cierpieć mękę, tak jak Ja ją znoszę, gdy zobaczą swoje grzechy, które zostaną im przedstawione. Ich serca będą załamane, a gdy zobaczą, jak Mnie obrazili, będą Mnie błagać o przebaczenie.

Także dzieci w wieku używania rozumu zobaczą, jak one również obrażają Mnie przez grzech. W wielu przypadkach te dzieci, które odrzucają Moje Istnienie, choć są świadome Prawdy, przybiegną do Mnie. Będą Mnie prosić, abym je przygarnął, i nie będą chciały Mi pozwolić opuścić je.

Nawet najbardziej zatwardziałym grzesznikom nie uda się uniknąć wpływu tego nadprzyrodzonego wydarzenia. Dzieci, musicie ignorować plotki. Zostawcie sensacyjne historie. Nie macie się czego obawiać. Musicie oczekiwać Ostrzeżenia z czystą radością w sercach.

Czekam z tak wielką Miłością w Moim Sercu na ten czas, gdy wyleję Moje Boże Miłosierdzie na każdego z was, wszędzie na całym świecie. Oto jest ten moment, po którym nareszcie uświadomicie sobie, jak szczęśliwi jesteście wy, z tego pokolenia. Jak moglibyście nie rozpoznać Miłosierdzia, które zostanie okazane ludzkości? W przeszłości tak wiele dusz zmarło w grzechu ciężkim. Teraz wszyscy grzesznicy w końcu ostatecznie zrozumieją Prawdę.

Nie jest łatwe dla Moich dzieci uznanie Mojego Istnienia i Istnienia Mojego Ojca Przedwiecznego. Bez dowodu o charakterze materialnym wielu nie chce Mnie poznać. Wielu nie ma żadnego zainteresowania tym ani nie ma wiary w Boże Królestwo. To Wydarzenie otworzy im oczy na prosty fakt, że życie nie kończy się na ziemi. Ono trwa dalej, na wieczność. To jest powód, dla którego muszą przygotować swoje dusze. Ostrzeżenie pokaże im, co muszą zrobić, aby doprowadzić je do porządku.

Pamiętajcie, dzieci, Ja jestem waszym Zbawicielem. Kocham was wszystkich w sposób, którego nie jesteście w stanie pojąć. Oczekujcie na Moje przybycie z miłością i spokojem. Nie obawiajcie się dramatycznego spektaklu na niebie ani barw promieni, które rozprzestrzenią się wszędzie, by zwiastować Moje przybycie. To przygotuje was na ten moment.

Proszę, módlcie się, aby cała ludzkość odczuła radość w sercach, bo to Wydarzenie będzie wybawieniem dla ludzkości na taką skalę, że uratuje wiele dusz i umożliwi im wejście do Nowego Raju na ziemi.

Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus

orędzie audio


Udostępnij w mediach społecznościowych