Zło jest przedstawiane jako coś, co jest dobre, podczas gdy dobro jest przedstawiane jako zło

poniedziałek, 22 sierpnia 2011 roku, godz. 20.10

Kiedy człowiek stawia swoją wiarę pod znakiem zapytania, musi się zastanowić. Jeśli ma wątpliwości, musi poprosić Mnie, abym otworzył mu oczy. Jeśli sądzi, że jest mu trudno się modlić, musi poprosić Mnie, abym otworzył mu usta. Ale jeśli nie chce słuchać prawdy, to potrzebuje modlitwy innych.

Moje dzieci, jestem głęboko zaniepokojony sposobem, w jaki zło jest przedstawiane jako coś, co jest dobre, podczas gdy dobro jest przedstawiane jako zło. Wszystko w waszym świecie jest do góry nogami. Ci z was, którzy nie posiadają głębokiego nabożeństwa do Mnie, nie staną się wcale mądrzejsi.

Obecnie na świecie przeprowadza się w waszym imieniu działania na wszystkich szczeblach rządów, Kościoła i państwa, a wy jesteście tego nieświadomi. Wprowadzane są złe prawa i przedstawiane ludzkości tak, jakby były w jej najlepszym interesie. Obejmuje to nowe reżimy, medycynę, pomoc zagraniczną, szczepienia oraz głoszenie nowych religii i innych doktryn. Nigdy wśród Moich dzieci nie było tak wiele zamieszania.

Na powierzchni wszystko jest postrzegane, jakby było pod kontrolą i w porządku, i w pewnym sensie tak jest. Ale jedyny prawdziwy porządek, jaki istnieje, pochodzi z ręki tych, którzy kontrolują wydarzenia na świecie ukryci za zamkniętymi drzwiami w zaciszu, a sami postępują nikczemnie.

Nie dajcie się oszukać, dzieci. Musicie zwrócić się do Mnie o pomoc, aby te niegodziwe wydarzenia zaplanowane przez ukryte światowe potęgi mogły być osłabione. Waszą jedyną drogą do prawdziwej wolności jest ożywienie waszej wiary we Mnie. A to się wkrótce stanie, Moje drogie dzieci, kiedy przedstawię Siebie wobec świata podczas Ostrzeżenia, które jest coraz bliżej.

Przynaglam was do modlitwy za tych, którzy mają dobry wzrok, ale są ślepi na Moje święte Słowo. Módlcie się za tych, którzy nie ustają w przeinaczaniu Mojego Nauczania, i za Moje wyświęcone sługi, którzy przez tchórzostwo ulegają żądaniom stawianym im przez rządy.

Teraz jest tylko jeden władca, który kieruje przyszłością, a jest to Mój Ojciec Przedwieczny, Bóg Stworzyciel i Twórca wszystkiego. Jemu okazujcie wierność ponad wszystko, a znajdziecie solidne oparcie, gdy będziecie szli naprzód drogą Prawdy.

Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus

orędzie audio


Udostępnij w mediach społecznościowych