Ostrzeżenie będzie dla wielu wydarzeniem przerażającym, bo będzie się wydawało, że świat dobiegł końca

czwartek, 12 lipca 2012 roku, godz. 10.50

Moja szczerze umiłowana córko, niech żaden człowiek nie lekceważy wpływu, jaki Ostrzeżenie będzie miało na całą ludzkość. Ostrzeżenie będzie dla wielu wydarzeniem przerażającym, bo będzie się wydawało, że świat dobiegł końca. Wielu będzie świadkami tego, co będzie postrzegane jako zdarzenie katastroficzne, kiedy będzie się zdawało, że dwie komety się zderzą i eksplodują blisko powierzchni Ziemi.

Płomienie ognia będą sprawiały wrażenie, że na niebie wybuchł wulkan, i wielu będzie przerażonych. Promienie czerwonego ognia są Promieniami Mojej Krwi, Promieniami Mojego Miłosierdzia, danymi wam wszystkim jako Dar mający tak wielkie znaczenie, że żaden człowiek nie będzie w stanie pojąć tego, co się dzieje. Wielu odczuje palący się w ich ciałach ogień, tak jak gdyby owładnął nimi żar słońca. Będą odczuwać w sobie palący żar, aż ich poczucie świadomości umożliwi im ujrzenie widowiska swoich dusz.

Wielu poczuje wstrząsy ziemi, jak gdyby było to trzęsienie ziemi. Ziemia zadrży, wyda jęk i wielu upadnie, chwytając się czegokolwiek, czego będą mogli, aby się chronić. Ale ziemia się nie otworzy i ich nie pochłonie. Bo nie będzie to fizyczne trzęsienie ziemi, ale nadprzyrodzone.

Zanim się to stanie, zmienią się warunki atmosferyczne. Po eksplozji na niebie ukaże się Mój Krzyż. Wielu będzie płakać gorzkimi łzami skruchy i smutku oraz będą znosić ból upokorzenia z powodu swoich grzechów. Inni będą krzyczeć i przeklinać, ponieważ nie będą w stanie wytrzymać oświecenia, Boskiego znaku, z powodu ciemności swoich dusz, i będą opierać się światłu Mojego Miłosierdzia. Będą wyć z bólu ognia piekielnego, gdy Mój znak Miłosierdzia wskaże im los, który ich czeka, jeśli nie będą pokutować i nie zmienią swojego postępowania.

Dobre dusze, które Mnie kochają, także będą cierpieć, bo wiele z nich będzie również splamionych grzechem, ale otrzymają natychmiastowe rozgrzeszenie. Oni też zostaną upokorzeni, gdy zostanie im ukazany ich grzech pychy. Wielu pozostanie potem w domach przez kilka dni i wielu będzie musiało radzić sobie samemu z powodu braku usług i zaopatrzenia. To dlatego musicie się przygotować. Będzie to również okres cierpienia, kiedy dusze będą znosić ból czyśćca, bo nastąpi ich oczyszczenie. W ten sposób wielu doświadczy ujawnienia im stanu ich dusz i spokornieją w taki sposób, jakiego nigdy wcześniej nie zaznali. Tak wielu ludzi zaakceptuje to, co się stanie, i będą wiedzieć, że otrzymali wielki Dar Moich Łask i Mojego Bożego Miłosierdzia. Nawrócenie będzie powszechne i na taką skalę, jakiej nie widziano od Mojej Śmierci na Krzyżu. Miliardy zwrócą się do Boga, bo prawda stanie się oczywista. Będą dokładnie wiedzieli, co się stanie w Dniu Sądu, i będą wiedzieli, jak ratować swoje dusze, ponieważ ogarnie ich Moja Miłość. Będą mogli ponownie odzyskać jedność w umyśle, ciele i duszy.

Mój Krzyż będzie dowodem ukazania przeze Mnie Mojego Bożego Miłosierdzia, obiecanego ludzkości od tak dawna. Będzie on widoczny na niebie na całym świecie.

Spokój zstąpi na całą ziemię w wyniku tego aktu Boskiej Interwencji danej dzieciom Bożym, aby obudzić ich ze snu.

Ale upadłe anioły zaatakują wszystkie dzieci Boże poprzez oddaną sobie armię, która odrzuci Mój Kielich Zbawienia. Pełni goryczy, z kamiennymi sercami i skażeni przez szatana, będą walczyć z tymi, którzy kochają Boga. Ich liczba nie będzie tak wielka jak tych, którzy podążają za Prawdą, ale nienawiść natchnie ich do planowania w ukryciu złych czynów, które będą niszczyć pokój i ciszę. Zostanie stworzony plan przekonania świata, że tak naprawdę to wydarzenie w istocie było kosmicznym zjawiskiem, co, jak będą mówić, naukowcy mogą udowodnić. Smutne jest, że wielu wtedy uwierzy, że tak właśnie było i wiele dzieci Bożych powróci do starego grzesznego życia, które kiedyś prowadziły. Rozpocznie się wtedy walka o dusze i będzie trwała przez pewien czas, aż dojdzie do ostatecznej konfrontacji, gdy Moje Powtórne Przyjście przyniesie kres niegodziwości.

Moi drodzy wyznawcy, nie pozwólcie, aby te objawienia powodowały lęk. Zamiast tego przygotujcie się na to chwalebne Wydarzenie i pozwólcie swoim duszom je przyjąć. Przyjmijcie ten wspaniały Boski Akt, aby wzmocnić swoje postanowienie i nadal szerzyć Moją Miłość wśród waszych rodzin i przyjaciół. Bądźcie dumni z waszej więzi ze Mną, waszym Jezusem, i pomóżcie Mi ocalić te dusze, które odmówią przyjęcia Mojego Miłosierdzia. Idźcie. Przygotujcie się. Radujcie się, bo chwila jest bliska. Kocham was.

Wasz Jezus

orędzie audio


Wybrane orędzia

Udostępnij w mediach społecznościowych