Ci, którzy odkupili się w Moich Oczach, nie będą cierpieć bólu czyśćca podczas Ostrzeżenia

czwartek, 24 maja 2012 roku, godz. 18.30

Kiedy nadejdzie czas na Ostrzeżenie, Moja szczerze umiłowana córko, zostanie danych wiele znaków. Mówię wam to, aby przypomnieć wszystkim dzieciom Bożym, że muszą się wcześniej przygotować.

Zderzą się dwie gwiazdy i wielu będzie pełnych lęku. Nie ma się czego bać, bo jest to największy dar, który przynoszę, żeby ani jedna dusza nie została utracona w ogniu piekielnym.

Wtedy pojawi się na niebie Mój Krzyż i nie będzie ani jednej osoby, która by go nie spostrzegła. Wielu upadnie w lęku i doświadczycie wielkiego wstrząsu podobnego do trzęsienia ziemi. Potem nastanie cisza.

Zawsze przygotowujcie się na ten dzień, jakby to było jutro. Szukajcie teraz odkupienia i wyjawiajcie Mi swoje grzechy.

Katolicy muszą chodzić do spowiedzi. Ci, którzy nie są katolikami, muszą odmawiać tę Modlitwę Krucjaty 24, którą daję reszcie świata jako Mój Odpust Zupełny.

Ten Dar Mojego Odpustu Zupełnego jest dla wszystkich dzieci Bożych każdego wyznania i ofiaruje wielkie oczyszczenie. Nie odrzucajcie tego Daru. Przyjmijcie go. Katolikom, którzy podważają Mój Dar i z zazdrością krytykowali Mój Dar, to mówię. Czy uważacie, że nie obdarzyłbym tym sakramentem wszystkich dzieci Bożych? Musicie być szczodrzy w sercu i szczęśliwi, że to czynię. Czy myślicie, że nie powinni oni otrzymać takiego Daru? Jeśli tak, to nie kochacie Mnie prawdziwie. Pochylcie głowy i wychwalajcie Boga za ten wspaniały Dar dany ludzkości dla ratowania dusz.

Wtedy, podczas Ostrzeżenia, wszyscy ci, którzy odkupili się w Moich Oczach, nie będą cierpieć bólu czyśćca. Ci, którzy ujrzą swoje grzechy odsłonięte przed nimi, tak jak widzą je Moje Oczy, będą wstrząśnięci. Wielu trudno będzie przyjąć, jak bardzo ich dusze są sczerniałe. Ci, którzy to przyjmą i okażą skruchę, poproszą Mnie, abym im przebaczył. I przebaczę.

Ale niektórzy nie będą żałować i w swoich sercach będą bronić popełnionych okrucieństw, gdy takimi się ukażą w Moich Oczach. Nie będą pokutować i uderzą Mnie w Twarz. Tak czy inaczej wszyscy grzesznicy doświadczą ogni oczyszczenia i cierpienia. Czas tego będzie zależał od ciężaru ich grzechów. Ci, którzy odsuwają się ode Mnie, potrzebują waszych modlitw. Otrzymają więcej czasu, aby powrócić do Mnie i prosić Mnie, abym im przebaczył. Ale ten czas może być tak krótki jak dzień albo tak długi jak kilka lat. Nikt oprócz Mojego Ojca nie zna daty Mojego Powtórnego Przyjścia. Czas pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami nie będzie tak odległy, jak może myślicie.

Moje dzieci zdadzą sobie w końcu sprawę z czasu, w którym żyją, i przyjmą prawdę. Wy, którzy znacie teraz prawdę i którzy wierzycie we Mnie, macie obowiązek modlić się za te dusze, które nie przyjmą Mojego Miłosierdzia.

Moja córko, Moim największym pragnieniem jest zbawienie całego świata, łącznie z tymi, którzy są dla Mnie utraceni. Wszystkie modlitwy Moich wyznawców, którzy łączą się w jeden głos, mogą Mi pomóc to uczynić.

Idźcie w Miłości. Zawsze Mi ufajcie, bo czas jest krótki, a plany zbawienia ludzkości spoczywają w Rękach Mojego Ojca Przedwiecznego.

Wasz umiłowany Jezus

orędzie audio


Udostępnij w mediach społecznościowych