Wielkie Odstępstwo w czasach ostatecznych

W Księdze Prawdy zawarte są proroctwa dotyczące Wielkiego Odstępstwa w czasach ostatecznych. W serii trzech konferencji omówiliśmy najważniejsze proroctwa dotyczące tego tematu, w jaki sposób się już wypełniły oraz jaka powinna być nasza odpowiedź. Jedno z najważniejszych proroctw przekazane 11 lutego 2012 roku dotyczące rezygnacji papieża Benedykta spełniło się dokładnie po roku.


Pierwsza konferencja zawiera omówienie proroctw z Pisma św., Katechizmu Kościoła Katolickiego oraz wizje przekazane świętym, dotyczące Wielkiego Odstępstwa.

Pierwsza konferencja nt. Wielkiego Odstępstwa w czasach ostatecznych

Program konferencji:

Wielkie Odstępstwo opisane w Piśmie Świętym i w Katechizmie Kościoła Katolickiego

Proroctwa Matki Najświętszej w La Salette i w Akita

Proroctwa Świętych: Św. Franciszka z Asyżu i Bł. Anny Katarzyny Emmerich

Księga Prawdy w Piśmie Świętym

Proroctwa z Księgi Prawdy:

Rewolucja w papiestwie – rezygnacja papieża Benedykta XVI i powstanie Fałszywego Proroka

Powstanie nieświętej trójcy w czasach ostatecznych – szatan, antychryst i Fałszywy Prorok

Różne doktrynalne i dogmatyczne zmiany w Kościele – wprowadzane przez Fałszywego Proroka

Nadchodząca fałszywa Jedna Światowa Religia

Zniesienie Najświętszej Eucharystii


Druga konferencja zawiera dokładne omówienie szeregu proroctw z Księgi Prawdy, które już się wypełniły lub wypełniają obecnie.

Druga konferencja nt. Wielkiego Odstępstwa w czasach ostatecznych

Program konferencji:

Potępienie roli Maryi jako Współodkupicielki

Małżeństwa osób tej samej płci

Zaprzeczanie istnieniu piekła

Kult pogański w Watykanie

Schizma w Kościele

Zamęt w Kościele

Globalne Szczepienia

Nowy Światowy Porządek

Jedna Światowa Religia

Judasz


Trzecia konferencja zawiera wskazówki z Księgi Prawdy, jaka powinna być nasza odpowiedź na Wielkie Odstępstwo.

Trzecia konferencja nt. Wielkiego Odstępstwa w czasach ostatecznych

Program trzeciej konferencji to 9 kroków, które możemy podjąć i które pomogą nam pozostać wiernymi Bogu podczas tego odstępstwa:

1) Całkowicie zaufaj Bogu

2) Oczyść swoją duszę

3) Modlitwa wstawiennicza

4) Zadośćuczynienie za grzechy – modlitwa i post

5) Strzeż się humanizmu

6) Zachowaj wierność

7) Adoracja Najświętszego Sakramentu

8) Nie lękaj się

9) Podziel się Księgą Prawdy

Pozostałe nagrania konferencji po polsku dostępne są na kanale YouTube Jesus to Mankind: https://www.youtube.com/playlist?list=PLiu-T-8M2JfPpfHye2KIDueRZSYaYmk7A

Czytaj więcej o Księdze Prawdy: http://ksiegaprawdy.pl/

Udostępnij w mediach społecznościowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *