Bóg Ojciec: Ja, wasz ukochany Ojciec, ustaliłem ostatecznie dzień Ostrzeżenia. Tylko Ja znam tę datę

poniedziałek, 1 kwietnia 2013 roku, godz. 17.22

Moja najdroższa córko, Ofiary na rzecz ludzkości, złożone przeze Mnie, waszego ukochanego Ojca, dobiegają końca. Z czystej Miłości do Moich dzieci podjąłem każdą próbę ocalenia ich od zła grzechu. W tych czasach ostateczna bitwa o ratowanie wszystkich Moich dzieci każdego wyznania i rasy wchodzi w etapy końcowe.

Kto spośród was stanie w obronie Prawdy, kiedy ta jest wam przekazywana od tak dawna? Kto spośród was przyjmie Moje święte Słowo, jakie jest wam dzisiaj przedstawiane w Mojej Księdze Prawdy? Ci z was, którzy krzyczą na Mojego proroka, zostaną uciszeni, aby Moje dzieci były w stanie usłyszeć słodki Głos Mojego ukochanego Syna, gdy przyciąga dusze do bezpiecznego schronienia, by przygotować je do Nowego Raju na ziemi.

Wzywam wszystkie Moje dzieci, silne, słabe, bezbronne, nieświadome i te przepełnione dumą, które myślą, że znają prawdę o proroctwach, które zapowiadałem przez wieki, aby odpowiedziały na to wezwanie z Mojego Niebiańskiego Królestwa.

Ja, wasz ukochany Ojciec, ustaliłem ostatecznie dzień Ostrzeżenia. Tylko Ja znam tę datę. Tylko Ja znam datę tego Wielkiego Dnia, kiedy Mój Syn powróci, aby zażądać Królestwa, które Mu obiecałem.

Dzień Ostrzeżenia, dany wam jako wielki Dar, podzieli ludzkość na połowy. Jedna połowa przyjmie Wielkie Miłosierdzie Mojego Syna. Druga połowa ukryje się i ucieknie. Będą uważać, że mają moc, aby przeciwstawić się Interwencji Boga, która ma ich zbawić. Nie wiedzą jednego, że do ostatniego dnia będę ich ścigał, aby uratować ich od ostatecznej grozy, od której nie ma powrotu.

Moje dzieci, nie bójcie się Mnie. Z powodu Mojej Miłości do was pozwoliłem na ostateczne prześladowanie, gdy zło da się poznać w taki sposób, jak nigdy dotąd.

Wszystkie kościoły chrześcijańskie zostaną duchowo obalone. Niektóre z nich będą zburzone. Kościół katolicki ucierpi najbardziej ze wszystkich, bo już teraz zostanie zarażony w samym swym jądrze. Ta choroba będzie go wyniszczała, ale Kościół założony przez Mojego Syna na ziemi przetrwa to zło, choć głównie poza Rzymem, ponieważ Stolica Piotrowa została zbezczeszczona.

Powstańcie wszyscy, którzy przysięgacie wierność Mojemu Synowi. Trzymajcie się razem i módlcie się, aby ta plaga nie pochłonęła dusz, które oddały życie Mojemu Synowi. O, jak będą kuszeni przez te nowe prawa, które ich zdaniem będą dyktowane z Nieba, poprzez Stolicę w Rzymie. Jak ich serca będą ociężałe od smutku, gdy nastąpi rozprzężenie. Jak bardzo będą płakać, kiedy setki tysięcy wyświęconych sług zostaną ekskomunikowane. Dopiero wtedy wyciągną ręce i będą wzywać Mojego Syna, aby ich prowadził.

Moja Boskość obejmie świat i zbierze wszystkie Moje dzieci do Królestwa Mojego Syna. Musicie wyczekiwać tego wołania i przyjąć z wdzięcznym sercem te Dary, dane jako potrzebna wam broń, by walczyć z niegodziwością, która okryje ziemię ciemnością.

Cisi i pokornego serca, którzy kochają Mnie, swojego Ojca, i ci, którzy uznają Boskość Mojego Jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa, zostaną zebrani w pierwszej kolejności. Ci, których imiona są w Księdze Żyjących, zostaną wezwani i będą panowali jako przywódcy, wraz ze świętymi, wśród dwunastu pokoleń Izraela.

Ci z was z oziębłymi duszami zostaną oświeceni, a wasze brzemię będzie cięższe. Poprzez wasze modlitwy inni – którzy się będą przede Mną ukrywać – zostaną wzięci pod Moją Ochronę.

Bestia, który kuli się przede Mną, nie zdobędzie łatwo dusz Moich dzieci. Dokonam każdego aktu Miłosierdzia, cudu i wszelkiej Interwencji dla dobra Moich dzieci.

Ci, którzy stoją przede Mną, oraz Moje dzieci będą cierpieli straszną karę. Mimo że kocham wszystkie Moje dzieci, nie zawaham się powstrzymać tych spośród nich, którzy, gdybym im pozwolił, zabraliby Moje Królestwo, które wypełnię całą Moją rodziną.

Strzeżcie się Mojego Gniewu. Chociaż go powstrzymuję, a Moja cierpliwość jest wielka, to jednak spuszczę na ziemię wielkie udręczenie, nawet jeśli miałoby oznaczać wiele zniszczeń. Jak choroba, która pochłania ludzkie ciało, tak też złe czyny człowieka wobec brata niszczą zdrowe komórki. Jeśli ta choroba nie zostanie powstrzymana i jeśli jej nie odetnę i nie wyrzucę, nie będę mógł ponownie uzdrowić ciała.

Tylko odnowione, zdrowe Ciało Kościoła Mojego Syna na ziemi, może przyjść do drzwi Mojego Nowego Królestwa na ziemi. Tym, którzy odsuną się od pokusy odrzucenia Mojego Syna, będzie łatwiej stać się godnymi połączenia w jedno Ciało zjednoczone z Moim Synem. Oni otrzymają Życie Wieczne i nie będzie już więcej bólu.

Wasz umiłowany Ojciec
Bóg Najwyższy

orędzie audio


Udostępnij w mediach społecznościowych