Wielka Brytania nawraca się na Nauczanie Chrystusa

  • by

Orędzie Pana Jezusa, które zapowiada nawrócenie protestanckiego narodu Wielkiej Brytanii na Nauczanie i Prawdę Chrystusa.

Protestancki naród Wielkiej Brytanii wkrótce nawróci się na Moje drogi

poniedziałek, 17 września 2012 roku, godz. 21.15

Moja szczerze umiłowana córko, pragnę odkryć wam cud, który zaplanowałem. Protestancki naród Wielkiej Brytanii wkrótce nawróci się na Moje drogi, Moje Nauczanie i Prawdę.

Od tak dawna ten chrześcijański kraj dostosowuje i zmienia Prawo Boga, tak aby odpowiadało ich dumnym sposobom postępowania. Kiedyś był to wspaniały kraj chrześcijański, ale przez wieki grzeszył przeciwko Prawom Boga i przekonywał sam siebie, że podąża za Prawami ustanowionymi przez Mój Kościół na ziemi. Modlitwy wiernych z tego narodu i miłość oraz wierność okazywana przez przywódców chrześcijańskich w Wielkiej Brytanii w obliczu przeciwności przyprowadziły ich bliżej Mojego Najświętszego Serca.

Ten kraj się nawróci, a Prawda uratuje miliony. Antychryst i jego liczni zwolennicy wpływają na wielu ludzi u władzy w tym kraju, ale oni nie ukradną dzieci Bożych. Moi wyznawcy zjednoczą się poprzez wszystkie kościoły w całej Wielkiej Brytanii, a Ja obejmę ich Moimi świętymi Ramionami. Staną się potężną siłą w Mojej Armii, a plan ich zjednoczenia się rozpoczął.

Oto szczególna Modlitwa Krucjaty dla dzieci Bożych w Wielkiej Brytanii.


Modlitwa Krucjaty 77
Za Wielką Brytanię

O Najwyższy Ojcze Niebieski, Boże Stwórco człowieka, proszę, wysłuchaj mojej modlitwy.

Błagam Cię, uratuj Wielką Brytanię z uścisku zła i dyktatury.

Proszę, abyś zjednoczył nas wszystkich, ze wszystkich religii, wierzeń i ras, jako jedną rodzinę w Twoich Oczach.

Daj nam siłę do zjednoczenia się w oporze przeciwko wszelkim przepisom prawnym wprowadzanym, by zakazać Twojego Nauczania.

Daj nam siłę i odwagę, byśmy nigdy Cię nie opuścili i poprzez nasze modlitwy pomogli ratować wszystkie Twoje dzieci.

Doprowadź wszystkich moich braci i siostry do jedności, abyśmy oddali hołd Twojej obietnicy przyniesienia nam Życia Wiecznego i wejścia do Twojego Raju.

Amen.


Dzieci Wielkiej Brytanii, wiedzcie, że nawrócenie, które ogarnie wasz kraj, przyniesie wam wkrótce wielkie Łaski. Wtedy pomożecie prowadzić Moją Armię wraz z innymi narodami do Mojego chwalebnego Królestwa.

Wasz Jezus


Oto jak wypełniają się proroctwa

Anglia i Walia zawierzają się Maryi prosząc o nawrócenie i ponowną ewangelizację tej ziemi

Anglia i Walia zawierzają się Maryi prosząc o nawrócenie i ponowną ewangelizację tej ziemi

Czytaj: https://www.pch24.pl/anglia-i-walia-zawierzaja-sie-maryi-proszac-o-nawrocenie-i-ponowna-ewangelizacje-tej-ziemi,74844,i.html


Udostępnij w mediach społecznościowych