Brak akceptacji roli Matki Bożej jako Współodkupicielki

  • by

Wypełnia się proroctwo o tym, jak będzie się odrzucać szczególną rolę Matki Bożej w planie zbawienia świata.

Matka Zbawienia: Era Pokoju, o której mówiłam w Fatimie, została zapomniana

poniedziałek, 9 kwietnia 2012 roku, godz. 10.00

Moje dziecko, świat ma niebawem przejść ostateczne zmiany, gdy walka o dusze się wzmaga.

Szatan będzie szkodził Kościołowi katolickiemu, a ja, Matka Boga, zostanę wmieszana w podział Kościoła.

Moja rola jako Współodkupicielki, Pośredniczki i Orędowniczki nie jest uznawana przez różne grupy w Kościele katolickim. W wielu kręgach nie przyjmuje się Mnie w tej roli, którą muszę odegrać w zbawieniu dusz.

Mój biedny Syn jest tak bardzo raniony z powodu sposobu, w jaki ja, Matka Boga, zostałam odsunięta. Moja rola jako tej, która unicestwia węża, nie jest rozumiana. Zostałam pobłogosławiona Łaskami i Mocą, aby pokonać i zniszczyć złego. On, zły, ma wewnątrz Kościoła katolickiego wielu zwolenników, którzy chcą się sprzeciwić władzy, którą otrzymałam od Boga Najwyższego.

Era Pokoju, o której mówiłam w Fatimie, została zapomniana.

Ta Era Pokoju nastąpi po Powtórnym Przyjściu Mojego Syna i będzie trwała tysiąc lat. Stanie się to, kiedy Niebo i ziemia połączą się w jeden chwalebny Nowy Raj. Ze względu na wiarę Moich dzieci i ich oddanie się Mnie, ich umiłowanej Matce, wiele dusz wejdzie do Nowego Raju.

Szatan pracuje teraz usilnie nad tym, aby przekonać członków Kościoła katolickiego, że tak się nie stanie. Zaprzecza się Mojej roli jako Matki Zbawienia i Współodkupicielki, działającej przy Moim umiłowanym Synu, by oznajmiać Powtórne Przyjście. Dzieci, módlcie się, aby te dusze, ofiary zwodziciela wewnątrz Kościoła katolickiego, nie odwiodły Moich dzieci od ich momentu zbawienia.

Módlcie się, aby papież Benedykt mógł powstrzymać to zło przed przeniknięciem Kościoła katolickiego.

Nigdy się nie poddawajcie, dzieci, w waszej walce i stawaniu w obronie prawdy.

Obietnica Mojego Syna, że powróci, aby doprowadzić ludzkość do Życia Wiecznego w Raju, już niedługo ma zostać spełniona. Ale na każdym kroku drogi będą Mu się sprzeciwiać te dusze, które pozwoliły, aby oszustwo złego odmieniło ich myślenie.

Wewnątrz Kościoła osłabnie wierność wobec Mojego Syna. Moja rola jako Współodkupicielki, Pośredniczki i Orędowniczki nie zostanie zaakceptowana.

Módlcie się, aby kapłani Mojego Syna pozostali silni i aby bronili prawdy.

Wasza umiłowana Matka
Matka Boga
Matka Zbawienia


Wyśmiewa się rolę Matki Bożej, która współuczestniczyła w odkupieniu ludzkości.


Franciszek: Maryja „współodkupicielka”? Nie popadajmy w głupotę

maryja

– „Maryja nigdy nie chciała dla siebie niczego, co jest jej Syna. Nigdy nie przedstawiała siebie jako współodkupicielki. Nie. [Była] uczennicą” – powiedział papież Franciszek. W ten radykalny sposób jednoznacznie odrzucił możliwość przyznania Matce Bożej tego tytułu. Stwierdził również, że proponujący takie rozwiązanie „popełniają głupotę”.

Czytaj: https://misyjne.pl/franciszek-maryja-wspolodkupicielka-nie-popadajmy-w-glupote/

Udostępnij w mediach społecznościowych