Nastąpi cenzura mediów i inne cenzury

sobota, 1 stycznia 2011 roku, godz. 2.00

Moja umiłowana córko, nadszedł czas na kolejny rok, w którym Moje umiłowane dzieci nauczą się ode Mnie więcej, jak przystosować swoje życie, tak aby, kiedy przyjdę jako Sędzia, ludzkość była gotowa.

Moje piękne dzieci, które wszystkie trzymam blisko Mojego Najświętszego Serca, musicie Mnie teraz posłuchać. Nigdy was nie opuszczę, kiedy rozpoznajecie Mnie i prawdę o Nowym Raju – obietnicę, którą dałem wam wszystkim, zanim umarłem na Krzyżu za wasze grzechy. Czas się teraz przybliża, Moje umiłowane dzieci. Nigdy się nie lękajcie. Jeżeli Mnie miłujecie i wierzycie we Mnie, to czego się lękacie? Miłość nie jest lękliwa. Miłość jest radością, szczęściem i wy wszyscy, którzy wierzycie w Życie Wieczne w Niebie, nie macie się czego lękać. Miłuję was wszystkich.

Rola Matki Boga w Powtórnym Przyjściu Chrystusa

Moja umiłowana Matka, która była odpowiedzialna za podniesienie Kielicha dla przyjęcia Mojego Istnienia w momencie Poczęcia, by ogłosić Nowy Początek dla ludzkości, ogłosi także Moje Powtórne Przyjście.

Odkupię tych wszystkich, którzy zwracają się do Mnie o Miłosierdzie. Moja Matka, posłana przez Ojca Przedwiecznego, aby przynieść światu odkupienie i zbawienie, stanie przy Mnie ten drugi raz.

Moja umiłowana Matka, Anioł Światłości, odniesie teraz triumf, by donieść Moje Miłosierdzie i ogłosić Moje Powtórne Przyjście na ziemię. Moja oddana Matka, Niepokalane Poczęcie, jako Pośredniczka będzie pomagała przygotowywać świat na Moje Powtórne Przyjście. Przygotowywała ludzkość od wielu wieków, ale teraz, w ciągu ostatnich stu lat, próbuje wzbudzić miłość w waszych sercach, by rozpalić czasem zastygłą miłość, którą darzycie Mnie i Mojego Ojca Przedwiecznego.

Był czas, kiedy Moja Matka poprzez niebiańskie przejawy obecności przyciągała zainteresowanie na ziemi. Niestety, od Fatimy i Garabandal niewielu Moich wyświęconych sług bierze na poważnie Jej niebiańskie objawienia. Tak samo nie są brani na poważnie Jej widzący, tych kilkoro wybranych. W tym czasie, gdy zaczyna się rok 2011, na świecie ma się teraz dokonać wiele, wiele zmian. A to dlatego, Moje dzieci, że ten świat, jaki dotychczas znaliście, ma się wkrótce zmienić.

Tajemnica fatimska – związek z przyszłością

Tak wielu z was, niewinnym i ufającym duszom, nie udaje się spostrzec tego zła, które właśnie ma nastąpić. Moje dzieci, i włączam w to tych czytających te Orędzia po raz pierwszy z ciekawości, którzy mogą odczuwać jakieś braki w swoim stanie ducha, posłuchajcie teraz.

Wy i wasi bracia i siostry jesteście prowadzeni do świata zarządzanego przez grupę przepowiedzianą w nieznanej wam ostatniej tajemnicy fatimskiej, do którego wkrótce będzie się odnosić to:

1. Wasze pieniądze będą bezwartościowe, a jedynym sposobem, by handlować, będzie złoto i srebro.

2. Będziecie musieli modlić się w grupach i odszukać wyświęconych sług, wystarczająco odważnych, aby powstać w obliczu prześladowań.

3. Musicie znaleźć schronienia na modlitwę, bo wasze kościoły będą sprzedawane dla zysku pieniężnego.

4. Cały czas posiadajcie Pismo, może nie czytaliście Go nigdy w przeszłości, ale bądźcie pewni, że w przyszłości będzie niemożliwe Je kupić.

5. Zakładajcie grupy modlitewne, by modlić się o zbawienie ludzkości. W ciągu trzech lat zrozumiecie, dlaczego jest to ważne.

Cenzura mediów

Mediom to mam do powiedzenia. Wyniosłość, którą przejawiacie, będąc przekazicielami informacji do świata, zmieni się w rozpacz, kiedy wasze słowo nie będzie więcej słyszane. Wkrótce i wy zdacie sobie sprawę ze znaczenia modlitwy, kiedy ludzkość odwróci się od Prawdy. Wasze słowo dzisiaj wciąż może nieść ważną niezależną prawdę. Ale ten Dar zostanie wam teraz odebrany. Natomiast prawda zostanie obecnie ukryta przed ludzkością poprzez dyktaturę, której niebawem doświadczycie podczas Wielkiego Ucisku. Nie pozwolą na wasze słowo, tak jak teraz nie pozwalają na Moje Słowo.

„Tajny kanał” komunikacji

Nikt nie będzie was słuchać, bo jedyne słowo przekazywane ludzkości, które będzie miało jakiekolwiek oddziaływanie, będzie przekazywane światu przez technologię w „tajnym kanale”. Znajdziecie się na pustkowiu i na tym się to skończy, że kiedy wasze słowo nie będzie słyszane, będziecie próbować nawiązać kontakt z niewierzącym światem, tak jak w tym momencie Ja czynię.

Strzeżcie się dyktatorów

Nie lękajcie się, niezależnie od tego, którą drogą podążacie za Bogiem, po prostu posłuchajcie Mnie teraz. Walczcie z tymi, którzy narzucają wam dyktaturę w waszym świecie, bo oni są od szatana. Nigdy nie dajcie się im ogłupić, bez względu na to, ile wam płacą, byście przekazywali kłamstwa. Czeka ich wieczne potępienie, jeśli nie okażą skruchy; ale czas nie jest ich sprzymierzeńcem. Walczcie o wolność mówienia o niesprawiedliwości, której jesteście świadkami. Bez względu na to, czy we Mnie wierzycie, bo kiedy zobaczycie, jak to proroctwo będzie się realizować, to uświadomicie sobie Prawdę Mojego Nauczania.

Księga Apokalipsy

W świecie, który może wydawać się pokiereszowany i rozbity z powodu upadku gospodarki, łatwo jest dzisiaj wierzyć, że wszystko z grubsza będzie w porządku. Tak, Moje dzieci, w przeszłości takie założenie byłoby naturalne, ale teraz już nie. Spiski tworzone przez ośrodkową grupę organizacji, w każdym państwie na całym świecie, złączone poprzez wspólne szatańskie początki, są teraz gotowe do uruchomienia. Ci spośród was, którzy nie wierzą we Mnie, ostatecznie zrozumieją teraz proroctwa zawarte w Księdze Mojego Ojca i w Księdze Apokalipsy.

Nie lękajcie się, Moje dzieci. Zwróćcie się do Mnie i mówcie do Mnie osobiście swoimi własnymi słowami, a Ja dam wam siłę, nadzieję i moc do przedostania się przez to mroczne przejście w historii ludzkości.

Wy, którzy czytacie to Orędzie, uważnie je przemyślcie. Jeżeli wątpicie w jego treść, to rozglądnijcie się dookoła i zdecydujcie, czy odważycie się wziąć pod uwagę znaki. Czy widzicie, że wolność waszej wolnej woli, danej wam jako Dar od Mojego Ojca Przedwiecznego, jest teraz naruszana? Ja i Mój Ojciec Przedwieczny nigdy nie będziemy ingerować w ten Boski Dar, tak święty jest ten Dar. Ale jeżeli człowiek decyduje się na akceptację szatana i ognia piekielnego, niech tak będzie.

Bóg, Mój Ojciec Przedwieczny, nie może temu zapobiec. Ale szatan będzie próbował odebrać wam ten Dar wolnej woli. Kiedy zauważycie, że wolna wola jest wam zabierana przez potężne siły, nad którymi nie macie kontroli, to będziecie wiedzieć, że stoi za tym zły.

Szatan nigdy nie zwycięży

Proszę, proszę, bądźcie czujni, Moje najdroższe dzieci. Nie poddawajcie się. Jeśli wystarczająco wielu z was będzie się modlić i powstanie, uratujecie dusze. Szatan i jego armia nigdy nie zwyciężą. Nie mogą. Jest to niemożliwe. Tylko Bóg ma moc, aby zakończyć ten straszliwy konflikt.

Ja, wasz Zbawiciel i wyznaczony Sędzia, ponaglam was teraz, abyście powstali, byli odważni i walczyli w swoich sercach o to, co jest słuszne, nawet jeśli doświadczacie lęku. Lęk jest wam podsuwany przez szatana. Lęk nigdy nie jest wprowadzany w wasze serca przeze Mnie lub Mojego Ojca Przedwiecznego.

Nie brońcie się i otwórzcie swoje serca na miłość, nie na lęk. Miłość pochodzi od Boga. Powiedziałem wam, że Miłość nie jest czymś, co możecie odczuć, zanim otworzycie serca. Miłość i Bóg, Ojciec Przedwieczny, Stwórca tej ziemi, idą w parze. Nie mogą być oddzieleni. Kiedy są, to działa szatan.

Idźcie teraz, Moje dzieci, i podejmijcie decyzję. Czy chcecie, aby ogarnęła was Miłość przez Moje Najświętsze Serce, czy lęk? To jest wasza decyzja.

Wasz Boski Nauczyciel,
Zbawiciel i Sprawiedliwy Sędzia Miłosierdzia

orędzie audio


Wybrane orędzia

Udostępnij w mediach społecznościowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *